Alternative content -- To debug missing content: has swfobject.js been uploaded to the server?

  Aktualno軼i Samorz康owe:

Usuwanie wyrob籀w zawierajcych azbest z terenu Miasta i Gminy Czopa
Azbest_umowa_2015
Miasto i Gmina Cz這pa reprezentowana przez Burmistrza Zdzis豉wa Kmie oraz Skarbnika Zofi Wach podpisa豉 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie reprezentowanym przez Dyrektora ds. 字odków Krajowych Sebastiana Kaczmarka umow dotacji na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawieraj帷ych azbest z terenu Miasta i Gminy Cz這pa”.

Akcja polega na unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych z wybranych nieruchomo軼i z terenu Miasta i Gminy Cz這pa. W chwili obecnej oko這 62 ton azbestu odbierane jest z 18 gospodarstw domowych, które zwróci造 si o pomoc gminy w utylizacji p造t eternitowych. Za wykonanie us逝gi odpowiada firma ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza. Wszystkie koszty zwi您ane z zadaniem ponosi Gmina Cz這pa, zostan one w ca這軼i zwrócone na podstawie powy窺zej umowy.

Akcja usuwania azbestu jest pierwszym tego rodzaju przedsi瞝zi璚iem organizowanym na terenie Gminy Cz這pa. Kolejne tego typu zadania przewidziane s do corocznej realizacji w zale積o軼i od mo磧iwo軼i dofinansowania przez WFO夷GW oraz liczby z這穎nych wniosków o pomoc przez mieszka鎍ów gminy.

- Jestem niezmiernie szcz窷liwy 瞠 dzi瘯i podpisaniu umowy znaczna ilo嗆 niebezpiecznego i truj帷ego azbestu zostanie zutylizowane z terenu naszej gminy. Jako burmistrz do這輳 wszelkich stara, aby do ko鎍a tej kadencji mo磧iwe w ka盥ym miejscu i w ka盥ym gospodarstwie naszej gminy azbest zosta zutylizowany - powiedzia Burmistrz Miasta i Gminy Cz這pa Zdzis豉w Kmie

Wszystkich w豉軼icieli nieruchomo軼i zach璚amy do zg豉szania informacji o posiadanych wyrobach azbestowych. Wprowadzenie do bazy azbestowej jest podstaw do ubiegania si o pomoc przy utylizacji eternitu. Wi璚ej informacji uzyskaj Pa雟two w Urz璠zie Miasta i Gminy Cz這pa w pokoju nr 10.
Data dodania: 2015-10-20

25 lat Samorzdu Terytorialnego Miasta i Gminy Czopa cz.1
25_lat_samorzadu_2015
3 pa寮ziernika obchodzony by jubileusz 25-lecia samorz康u Terytorialnego pt. „Spotkanie i integracja pokole Cz這pa 2015”. W tej szczególnej uroczysto軼i udzia wzi瘭i Burmistrzowie Miasta i Gminy Cz這pa od 1990 roku – Henryk Pogorzelski, Halina Rakowska oraz Zdzis豉w Kmie, radni Rady Miejskiej, so速ysi, pracownicy samorz康owi, którzy na przestrzeni 25 lat istnienia samorz康u terytorialnego pe軟ili swoje funkcje. Zaszczycili nas swoj obecno軼i zaproszeni go軼ie w osobach: Marsza貫k Senatu Gra篡na Anna Sztark, Pose na Sejm Pawe Suski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Cezary Szeliga, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta ㄆkasz Kroplewski, a tak瞠 w豉dze samorz康owe o軼iennych gmin oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Cz這pa.

Uroczysto嗆 rozpocz掖 Burmistrz Miasta i Gminy Cz這pa Zdzis豉w Kmie przemówieniem, w którym mówi, 瞠 „25 lat to okres i krótki i d逝gi. Przez ten czas podj皻o wiele ró積ych decyzji. By mo瞠 cz窷 z nich by豉 niew豉軼iwa, ale chyba wszyscy jeste鄉y zgodni, 瞠 podejmowane by造 one zgodnie z sumieniem oraz ch璚i dobra i rozwoju naszej gminy i jej mieszka鎍ów. Dlatego z tego miejsca dzi瘯uj za wszelk prac i po鈍i璚enie, które zaowocowa這 tym, 瞠 nasza gmina staje si coraz bardziej silna, znana, by mo瞠 ambitna i odwa積a.”


Nast瘼nie Marsza貫k Senatu Gra篡na Anna Sztark wr璚zy豉 by造m burmistrzom, jak i obecnemu burmistrzowi podzi瘯owania od Senatu za sprawowan funkcj. W tym miejscu Burmistrz Miasta i Gminy Cz這pa Zdzis豉w Kmie podzi瘯owa swoim poprzednikom za wykonan prac na rzecz samorz康u.
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
Data dodania: 2015-10-5

25 lat Samorzdu Terytorialnego Miasta i Gminy Czopa cz.2
25_lat_samorzadu_2015
Jubileusz funkcjonowania samorz康u terytorialnego w Polsce sta si okazj do podsumowania dokona. Z okazji 25-lecia funkcjonowania samorz康u terytorialnego Burmistrz Miasta i Gminy Cz這pa wr璚zy okoliczno軼iowe medale w dowód uznania za zaanga穎wanie i prac po鈍i璚on zaspokajaniu potrzeb lokalnej spo貫czno軼i oraz za w這穎ny wysi貫k na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Cz這pa. Na przestrzeni tych 25 lat wa積 rol w samorz康zie gminnym sprawuje organ uchwa這dawczy, którym jest rada miejska. Od roku 1990 powo豉na zosta豉 ju 7 kadencja Rady Miejskiej. W tym okresie mieli鄉y radnych, którzy pe軟ili obowi您ki radnego jedn, dwie, a nawet trzy kadencje. Wyró積ienia od Burmistrza Miasta i Gminy Cz這pa otrzymali wszyscy radni, so速ysi, obecni oraz byli dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, a tak瞠 pracownicy samorz康owi, którzy pe軟iki swoje funkcje na przestrzeni 25 lat. Wyró積ienia od Marsza趾a Senatu otrzymali radni Rady Miejskiej, którzy pe軟ili swoje funkcje przez trzy oraz przez dwie kadencje. Burmistrz Miasta i Gminy Cz這pa wyró積i tak瞠 osoby, które 軼i郵e wspó逍racowa造 z samorz康em. Wyró積ienie otrzymali: Roman Gniot, Mieczys豉w Jezierski, Jolanta Wegner, W豉dys豉w Bartosik, Krzysztof Czarnecki, Marek Syrnyk, Kazimierz Maciejewski, Marek Kornet, Tadeusz Mikucki, Pawe Suski, Gra篡na Anna Sztark, Edward Z帳ek, Adam Skotnicki, Krzysztof Piotrowski.
Trzech rolników z gminy Cz這pa otrzyma這 odznak honorow „Zas逝穎ny dla rolnictwa”, która nadawana jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas uroczysto軼i Burmistrz Miasta i Gminy Cz這pa wraz z Prezesem ARiMR w Warszawie Cezarym Szelig odznaczy Stanis豉wa Klepczarka, Paw豉 D帳ka oraz Grzegorza Adamowicza.
Podczas obchodów jubileuszu 25-lecia samorz康u terytorialnego nie mogli by z nami wszyscy radni oraz so速ysi. Pami耩 tych osób zosta豉 uczczona minut ciszy.
Zwie鎍zeniem uroczysto軼i by wyst瘼 Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespo逝 Artystycznego Wojska Polskiego prezentuj帷y 鈍iatowe standardy pt. „Melodie 安iata”, który zako鎍zy si gromkimi brawami i owacj na stoj帷o.
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
25_lat_samorzadu_2015
Data dodania: 2015-10-5

10-lecie wsp籀pracy polsko - niemieckiej gmin Czopa i Neuenkirchen
10-lecie_wspolpracy_2015
2 pa寮ziernika w Polsko – Niemieckim Centrum Kultury i Sportu odby造 si uroczysto軼i zwi您ane z jubileuszem 10-lecia wspó逍racy polsko – niemieckiej gmin Cz這pa i Neuenkirchen. W spotkaniu udzia wzi窸a liczna delegacja z gminy Neuenkirchen z Burmistrzem Frankiem Weichbrodt’em na czele. Ze strony polskiej uczestniczy造 osoby 軼i郵e wspó逍racuj帷e przy projekcie na przestrzeni tych 10 lat – Burmistrz Miasta i Gminy Cz這pa Zdzis豉w Kmie, jego poprzedniczka Halina Rakowska oraz dyrektorzy, kierownicy jednostek, pracownicy samorz康owi, nauczyciele oraz radni Miasta i Gminy Cz這pa od czasów pocz徠ku wspó逍racy. Uroczysto嗆 rozpocz窸a si koncertem chóru Cantores, który wielokrotnie bra udzia w spotkaniach polsko – niemieckich. Cz窷 oficjaln otworzy Burmistrz Miasta i Gminy Cz這pa s這wami: „Przez te 10 lat, odby這 si wiele spotka, wymian, wspólnych zawodów i konferencji. Wszystkie te wydarzenia mia造 prze豉ma wszelkie progi i ró積ice s御iedzkie, pokoleniowe i ekonomiczne. Nasze ambitne za這瞠nia uda造 si. Dlatego mo瞠my teraz podsumowuj帷 ten okres spotka si, powspomina, poniewa ten projekt pokazuje ile dobra mo瞠 zrobi integracja poprzez wspólne dzia豉nie. Nie mo瞠my jednak pomin望 najwa積iejszego czynnika w tym projekcie, a s nim LUDZIE. To wszystko odby這 si i zale瘸這 od dobrej woli i ch璚i wspó逍racy nas wszystkich. Dlatego teraz wszystkim tym, którzy przyczynili si do powstania i realizacji Polsko-Niemieckiego projektu wspó逍racy Gmin, chc serdecznie pogratulowa i podzi瘯owa. Te 10 lat nigdy nie zostanie wymazane z naszej historii i zawsze b璠ziemy dumni z utworzenia kulturowego, sportowego i edukacyjnego transgranicznego pomostu pomi璠zy Polsk i Niemcami.” Równie Burmistrz Neuenkirchen wyrazi swoje podzi瘯owanie za wieloletni wspó逍rac. Podczas jubileuszu wr璚zone zosta造 podzi瘯owania od Burmistrza Zdzis豉wa Kmie dla Burmistrza Franka Weichbrodta, który zrewan穎wa si okoliczno軼iowym upominkiem. Burmistrz Zdzis豉w Kmie podzi瘯owa za rozpocz璚ie wspó逍racy polsko – niemieckiej Halinie Rakowskiej oraz Jerzemu Bekker. Podsumowaniem konferencji by這 przedstawienie historii wspó逍racy pomi璠zy Cz這p i Neuenkrichen na filmie przygotowanym specjalnie na t okazj. Uczestnicy spotkania mieli tak瞠 mo磧iwo嗆 powspomina wspólne spotkania i projekty ogl康aj帷 wystaw zdj耩 po鈍i璚on wspó逍racy oraz wystaw kronik. Zwie鎍zeniem spotkania by wyst瘼 zespo逝 Senioritki. Wspólnych rozmów i wspomnie nie by這 ko鎍a. Jubileusz 10-lecia by jedynie przerw, z豉paniem oddechu na kolejne polsko - niemieckie spotkania i kolejne jubileusze.
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015
10-lecie_wspolpracy_2015 
Data dodania: 2015-10-4

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ZUW
17 wrze郾ia w Szczecinie odby這 si spotkanie rolników i przedstawicieli samorz康ów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Podczas spotkania w stolicy naszego województwa omawiane by造 problemy z przetargami na sprzeda ziemi przez Agencj Rynku Rolnego, ale tak瞠 bie膨ce problemy naszego rolnictwa w tym sprawa uznania suszy na uprawach rolników. Nasz powiat w spotkaniu z Ministrem Sawickim mia這 reprezentowa dwóch samorz康owców ostatecznie obecny by Zdzis豉w Kmie Burmistrz Miasta i Gminy Cz這pa.

- To spotkanie na pewno nie b璠zie owocowa這 od razu, ale obecno嗆 na tego typu spotkaniach jest wa積a, zw豉szcza dla mnie jako Burmistrza, który ma na swoim terenie tylu pr篹nie dzia豉j帷ych rolników – mówi Zdzis豉w Kmie. Obecno嗆 Wicewojewody Ryszarda Mi熥o oraz Zast瘼cy Dyrektora Agencji Cezarego Szeligi oraz rozmowa z nimi pozwalaj mi z optymizmem patrze na przysz這嗆 i mam nadziej, 瞠 tak optymistyczn przysz這嗆 b璠zie mia這 rolnictwo w naszym regionie.
Data dodania: 2015-09-18

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
Serwis utrzymywany jest przez Urz康 Miasta i Gminy w Cz這pie od 15.09.2002r.
Copyright © MiG Cz這pa 2002-2021

Projekt i wykonanie: