Alternative content -- To debug missing content: has swfobject.js been uploaded to the server?

  Og這szenia , Komunikaty , Zapowiedzi:

"Transgraniczny rozw籀j szlak籀w wodnych w Euroregionie POMERANIA"
Szanowni Pa雟two,


Niniejszym chcieliby鄉y bardzo serdecznie zaprosi Pa雟twa na
polsko-niemieck konferencj pt.:

"Transgraniczny rozwój szlaków wodnych w Euroregionie POMERANIA",

która odb璠zie si w dniu 5 czerwca 2012 r. w miejscowo軼i Liepe (powiat
Barnim) w Niemczech.Ju od chwili otwarcia granic rzeka Odra sta豉 si centralnym punktem
regionalnych szlaków wodnych 陰cz帷ym Polaków i Niemców. Jednak瞠 oferty
turystyczne w tym zakresie by造 przygotowywane i realizowane po polskiej lub
niemieckiej stronie niezale積ie od siebie. Transgraniczne 陰czenie ofert
turystyki wodnej mia這 do tej pory jedynie charakter incydentalny. Wraz ze
wzrostem zainteresowania turystyk wodn pojawi豉 si tak瞠 potrzeba rozwoju
infrastruktury i zaanga穎wania w realizacj tego typu projektów zarówno
przedsi瑿iorców, jak i samorz康y lokalne celem pe軟ego wykorzystania
istniej帷ego potencja逝 gospodarczego.Zapewne Pa雟two wiecie, 瞠 sam Jan Pawe II - zanim zosta papie瞠m - odkry
uroki przyrody Pomorza Zachodniego i jako aktywny kajakarz ch皻nie
przemierza rzek Draw poznaj帷 bogactwo okolicznej natury. Równie i
dzisiaj tury軼i uprawiaj帷y kajakarstwo s pod ogromnym wra瞠niem
otaczaj帷ych ich krajobrazów polsko-niemieckiego pogranicza. Podczas naszej
konferencji chcemy przedstawi aktualny stan wykorzystania turystycznego
rzek, takich jak m.in. Odra, Finowkanal, Pars皻a, Peene, Drawa oraz omówi
mo磧iwo軼i rozwojowe tego szczególnego europejskiego obszaru rzecznego.Zach璚amy wi璚 do licznego udzia逝 w naszej konferencji, podczas której b璠
mieli Pa雟two okazj wys逝cha g這sów ekspertów, nawi您a ciekawe rozmowy
oraz zaznajomi si z mo磧iwo軼iami dalszej wspó逍racy. Nasze spotkanie ma
mie wymiar praktyczny, st康 przewidziano tak瞠 mo磧iwo嗆 przeprowadzenia
rozmów kooperacyjnych z wybranymi partnerami. Na zako鎍zenie dla
zainteresowanych proponujemy zwiedzanie 郵uzy wodnej (podno郾i statków) w
miejscowo軼i Niederfinow.


W przypadku pyta prosimy o kontakt z naszym biurem.Z powa瘸niemAnna Dymnicka

Service- und BeratungsCentrum der Euroregion POMERANIA

Centrum Us逝gowo - Doradcze Euroregionu POMERANIA

Berliner Straße 52 e

DE 16303 Schwedt\ Oder

Tel. +49 3332 53 89 25

Fax. +49 3332 53 89 29

sbc.barnim.uckermark@pomerania.net

cud.schwedt@pomerania.net

www.pomerania.netKofinanziert durch EU aus EFRE - Programm INTERREG IV A

Wspó貨inansowane przez UE ze 鈔odków EFRR - Program INTERREG IV A

Osoby zainteresowane konferencj proszone s o kontakt do dnia 29 maja br. do kierownika P-NCKiS w Cz這pie w celu potwierdzenia uczestnictwa oraz otrzymania programu konferencji.

Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu

ul. Osiedlowa 9, 78-630 Cz這pa

tel/fax: 67 258 28 38

e-mail: kultura.sport@czlopa.pl , kulturzentrum@czlopa.pl


Godziny otwarcia biura:

poniedzia貫k-pi徠ek 7:00 - 15:00

Nowe atrakcje podczas Maraton籀w Kajakowych
W niedziel 27 maja 2012 podczas sobotniej cz窷ci zawodów kajakowych nad jeziorem Miejskim (j. Karpiowe) Piknik rodzinny 27 maja 2012
w parku Nadle郾ictwa Cz這pa od godziny 9:00 do 13:00 odbywa b璠 si gry, zabawy i konkursy dla najm這dszych.

Dodatkowo mo積a wzi望 indywidualnie udzia w sprincie kajakowym na kajaku turystycznym na dystansie 500 m.

Nieodp豉tnie na jeziorze b璠zie mo積a pop造wa kajakiem. B璠 zapewnione kamizelki asekuracyjne i ratunkowe dla dzieci.

Po sprintach kajakowych odb璠zie si pokaz rodeo kajakowego i technik asekuracyjnych.

Prosimy wzi望 ze sob nieco 豉koci oraz koc, by zrobi dla swoich rodzin niedzielny piknik.
 
Zapraszamy do wspólnej zabawy i aktywnego wypoczynku.

"Integracyjny Festiwal Smak籀w"
Potrawy tradycyjne ziemii waleckiej
Fundacja „Lider Wa貫cki” zaprasza organizacje pozarz康owe i Ko豉 Gospody Wiejskich, do udzia逝 w "Integracyjnym Festiwalu Smaków" we wsi K喚bowiec, który odb璠zie si 23 czerwca 2012 w ramach dzia豉nia 413 Wdra瘸nie lokalnych strategii rozwoju dla ma造ch projektów.

Organizacje zg豉szaj帷e swój udzia maj okazj zaprezentowa podczas festiwalu swoje umiej皻no軼i kulinarne. Organizatorom zale篡 gównie na prezentacji potraw tradycyjnych, regionalnych z naszego regionu.

Podczas Festiwalu odb璠zie si konkurs „Na najsmaczniejsz potraw Pojezierza Wa貫ckiego”

Ka盥a organizacja mo瞠 wystawi do konkursu jedn potraw. Potrawa powinna by nazwana.

Zapraszamy wszystkie Ko豉 Gospody Wiejskich z terenu powiatu wa貫ckiego do zg這szenia swojego uczestnictwa w festiwalu. Zg這szenia uczestnictwa nale篡 dokona na formularzu zg這szeniowym dost瘼nym na stronie internetowej www.liderwalecki.vel.pl w zak豉dce pliki do pobrania lub bezpo鈔ednio w biurze fundacji. Zg這szenia przyjmowane s do dnia 31.05.2012 r. faksem, mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.vel.pl lub osobi軼ie w Fundacji


Dofinansowanie w ramach dziaania "Wdra髒anie lokalnych strategii rozwoju"

Zarz康 Województwa Zachodniopomorskiego informuje o mo磧iwo軼i sk豉dania za po鈔ednictwem Stowarzyszenia "Lider Wa貫cki" wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia豉nia "Wdra瘸nie lokalnych strategii rozwoju" dla ma造ch projektów, tj. operacji, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dzia豉nia Osi 3, ale przyczyniaj si do osi庵ni璚ia celów tej osi, obj皻ego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin sk豉dania wniosków:

11 czerwca 2012 r. – 10 lipca 2012 r.

Miejsce sk豉dania wniosków:


Biuro Stowarzyszenia „Lider Wa貫cki”, ul. D帳rowskiego 6, 78-600 Wa販z, od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 8:00 – 15:00.

Tryb sk豉dania wniosków:


Wnioski wraz z za陰cznikami nale篡 sk豉da na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.


Wnioski nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w miejscu i terminie wskazanym w og這szeniu.

Limit 鈔odków dost瘼nych w konkursie: 195 333,37 z

Minimalne wymagania niezb璠ne do wyboru wniosku do finansowania przez LGD:

wniosek musi uzyska minimum 10% punktów, przyznawanych przez Rad LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Szczegó這we informacje o zasadach przygotowania i sk豉dania wniosków oraz dost瘼ne formularze:

a)wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

b)lokalne kryteria wyboru operacji okre郵one przez Stowarzyszenie „ Lider Wa貫cki”

znajduj si w siedzibach oraz na stronach internetowych nast瘼uj帷ych instytucji:Stowarzyszenia „Lider Wa貫cki” - www.liderwalecki.vel.pl

Urz璠u Marsza趾owskiego Województwa Zachodniopomorskiego - www.prow.wzp.pl
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane s w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wa貫cki”.


Pytania mo積a kierowa równie na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41 lub 38 .

Dofinansowanie w ramach dziaania "Wdra髒anie lokalnych strategii rozwoju"

Zarz康 Województwa Zachodniopomorskiego informuje o mo磧iwo軼i sk豉dania za po鈔ednictwem Stowarzyszenia „Lider Wa貫cki” wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia豉nia „Wdra瘸nie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dzia豉nia „Ró積icowanie w kierunku dzia豉lno軼i nierolniczej” obj皻ego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin sk豉dania wniosków:

11 czerwca 2012 r. – 10 lipca 2012 r.


Miejsce sk豉dania wniosków:


Biuro Stowarzyszenia „Lider Wa貫cki”, ul. D帳rowskiego 6, 78-600 Wa販z, od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 8:00 – 15:00.

Tryb sk豉dania wniosków:


Wnioski wraz z za陰cznikami nale篡 sk豉da na obowi您uj帷ych formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach wersji elektronicznej.

Wnioski nale篡 sk豉da bezpo鈔ednio w miejscu i terminie wskazanym w og這szeniu.

Limit 鈔odków dost瘼nych w konkursie: 111.619,06 z

Minimalne wymagania niezb璠ne do wyboru wniosku do finansowania przez LGD:

wniosek musi uzyska minimum 10% punktów, przyznawanych przez Rad LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Szczegó這we informacje o zasadach przygotowania i sk豉dania wniosków oraz dost瘼ne formularze:

a)wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

b)lokalne kryteria wyboru operacji okre郵one przez Stowarzyszenie „ Lider Wa貫cki”

znajduj si w siedzibach oraz na stronach internetowych nast瘼uj帷ych instytucji:

Stowarzyszenia „Lider Wa貫cki” - www.liderwalecki.vel.pl

Urz璠u Marsza趾owskiego Województwa Zachodniopomorskiego - www.prow.wzp.pl
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane s w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wa貫cki”.


Pytania mo積a kierowa równie na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41 lub 38 .


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Serwis utrzymywany jest przez Urz康 Miasta i Gminy w Cz這pie od 15.09.2002r.
Copyright © MiG Cz這pa 2002-2021

Projekt i wykonanie: