Alternative content -- To debug missing content: has swfobject.js been uploaded to the server?

  Og這szenia , Komunikaty , Zapowiedzi:

Ogoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Waczu
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAzZU
INFORMUJE:

Od 16 lipca prowadzony b璠zie nabór wniosków w ramach pilota穎wego programu
AKTYWNY SAMORZ., wi璚ej...


Akcja Dotacja
Akcja_dotacja_PUP_Walcz_2012
Powiatowy Urz康 Pracy w Wa販zu dysponuje 鈔odkami na dotacje dla osób bezrobotnych zamierzaj帷ych podj望 dzia豉lno嗆 gospodarcz w ramach:

- Projektu pn. „Równe szanse na rynku pracy” Priorytet VI Dzia豉nie 6.1 Poddzia豉nie 6.1.3 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 wspó貨inansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego skierowanego do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wa販zu, a w szczególno軼i do osób, które nie uko鎍zy造 25 roku 篡cia.

- Projektu pn. „Aktywno嗆 drog do sukcesu” Priorytet VIII Dzia豉nie 8.1 Poddzia豉nie 8.1.2 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 wspó貨inansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego skierowanego do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wa販zu, których stosunek pracy wygas lub utraci造 prac z przyczyn dotycz帷ych zak豉du pracy przechodz帷ego procesy modernizacyjne i/lub adaptacyjne w okresie nie d逝窺zym ni 6 m-cy.

- Programu specjalnego pn. „Szansa dla m這dych” finansowanego z Funduszu Pracy, którego beneficjentami s osoby bezrobotne do 30 roku 篡cia zarejestrowane w PUP w Wa販zu.

W zwi您ku z powy窺zym Urz康 og豉sza nabór wniosków osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wa販zu, które planuj podj望 dzia豉lno嗆 gospodarcz korzystaj帷 z dofinansowania Urz璠u. Nabór zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 20.06.2012r. do dnia 13.07.2012r.

Osoby zainteresowane udzia貫m w naborze winny w ww. terminie z這篡 w PUP w Wa販zu, ul. Wojska Polskiego 41 w pokoju nr 22, na druku dost瘼nym w siedzibie Urz璠u oraz na jego stronie internetowej tj. http://pup.walcz.ibip.pl w zak豉dce „Jednorazowe 鈔odki z Funduszu Pracy na uruchomienie dzia豉lno軼i gospodarczej”, kompletne i prawid這wo wype軟ione wnioski.

Wnioski b璠 podlega造 wst瘼nej ocenie przez powo豉n zarz康zeniem Dyrektora PUP w Wa販zu z dnia 21.10.2009r. nr 12/2009 Komisj, która nast瘼nie przeka瞠 swoje stanowisko Dyrektorowi PUP decyduj帷emu o przyznaniu dofinansowania.

字odki na za這瞠nie w豉snej firmy mog otrzyma osoby, które z這膨 wnioski w terminie do 13.07.2012r. oraz uzyskaj najwi瘯sz liczb punktów w trakcie ich oceny przez Komisj.

Szczegó這we informacje na temat warunków ubiegania si o dofinansowanie oraz pomoc w wype軟ieniu wniosku udzielaj pracownicy Urz璠u: Teresa Matuszewska i Joanna Kwiatkowska w pokoju nr 22 oraz telefonicznie (067) 258 5066-69 wew. 45. Dokumenty dotycz帷e dotacji s tak瞠 umieszczone na ww. stronie internetowej.

Festyn w Golinie

SOΡYS SOΒCTWA GOLIN ORAZ RADA SOΒCKA ZAPRASZAJ
NA
FESTYN w GOLINIE
7 LIPCA 2012 r. /SOBOTA/
PLAC ZABAW - ZACZYNAMY O GODZ. 1700

W PROGRAMIE: • LOTERIA Z NAGRODAMI  • ZABAWY I KONKURSY DLA DZIECI • ZABAWA TANECZNA PRZY ZESPOLE BRACIA&M
Z a p r a s z a m y !


Zagubiony pies

W sobot 23 sierpnia 2014 roku w okolicy ul. Mickiewicza
w Cz這pie znaleziono psa: m這dy, mieszaniec teriera, prawdopodobnie my郵iwski.


W豉軼iciela czworonoga lub osoby zainteresowane adopcj
prosimy o kontakt pod nr tel. :
67 259 16 93  lub 67 259 16 82piesek


Nab籀r pracownik籀w biurowych!

Firma Radarsystem Sp. z o.o.
szuka pracowników biurowych do wykonywania czynno軼i administracyjnych i biurowych zwi您anych z wykonywaniem dokumentacji pomocniczej dla Stra篡 Miejskiej w Cz這pie.

Oferujemy prac na umow o prac.
Podstawowe wymagania to bardzo dobra znajomo嗆 obs逝gi komputera oraz podstawowych programów komputerowych, jak równie znajomo嗆 przegl康arek internetowych, wykszta販enie min. 鈔ednie, komunikatywno嗆.
Podania prosimy przesy豉 do 06.07.2012r. na adres mailowy: michalina@radarsystem.pl1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Serwis utrzymywany jest przez Urz康 Miasta i Gminy w Cz這pie od 15.09.2002r.
Copyright © MiG Cz這pa 2002-2021

Projekt i wykonanie: