Projekty RPO WZ 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zaprasza uczniów i uczennice klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Człopie do udziału w projekcie „Doskonalenie kompetencji kluczowych
uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie”. Bezpłatne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne obejmą m.in.:

 

 

 

 

3 września 2018
Czytaj więcej o: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie

logo

Projekt nr RPZP.08.05.00-32-K009/16-00

"Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie"

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

20 października 2017
Czytaj więcej o: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie

logo

Projekt nr RPZP.08.05.00-32-K008/16-00

"Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie"

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

20 października 2017
Czytaj więcej o: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie