Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Prośba o wypełnienie ankiety

22 stycznia 2021

Logo rybactwo

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety monitorującej, która jest niezbędna do przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego oraz podsumowaniu naszych działań w celu ewaluacji rocznej.

Wypełnij ankietę