Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Mała rzecz, a cieszy!

20 lipca 2020

Ławeczki

   18 lipca podsumowaliśmy akcję pn. „Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw”, w ramach której pojawiły się w Człopie nowe ławeczki, a te zniszczone zostały zmodernizowane.

   Ponadto postawione zostały stojaki na rowery – przy Ośrodku Zdrowia i na parkingu przy ul. Witosa, a także donica na ul. Strzeleckiej. Mieszkańcy mogli podzielić się swoimi opiniami z realizacji zadania podczas spaceru po mieście z Burmistrzem Miasta i Gminy Człopa Jerzym Bekkerem, Zastępcą Burmistrza Joanną Jastrzębowską, Liderem zadania Grażyną Bekker, Animatorem Projektu Anną Dzidą oraz pracownikiem Urzędu Pauliną Samolczyk. Po poczęstunku słodkościami był czas na pamiątkowe zdjęcie na ławeczkach.

   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

<Foto: Rewitalizacja Społeczna>

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Ławeczki

  Ławeczki

 • Powiększ zdjęcie Ławeczki

  Ławeczki

 • Powiększ zdjęcie Ławeczki

  Ławeczki

 • Powiększ zdjęcie Ławeczki

  Ławeczki

 • Powiększ zdjęcie Ławeczki

  Ławeczki

 • Powiększ zdjęcie Ławeczki

  Ławeczki

 • Powiększ zdjęcie Ławeczki

  Ławeczki

 • Powiększ zdjęcie Ławeczki

  Ławeczki

 • Powiększ zdjęcie Ławeczki

  Ławeczki

 • Powiększ zdjęcie Ławeczki

  Ławeczki