Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Inwestycja pn. „Budowa ul. Brzozowej w Człopie”

18 grudnia 2019

Fundusz dróg samorządowych

Inwestycja pn. „Budowa ul. Brzozowej w Człopie”

  1. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Państwowego Funduszu Celowego
  2. Kwota dofinansowania: 274 033,57 zł
  3. Całkowita wartość inwestycji: 626 291,48 zł
  4. Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
  5. Efekty inwestycji:
  • wybudowanie 271 m drogi gminnej uwzględniającej 1 wyniesione przejście dla pieszych oraz 1 wyniesione skrzyżowanie, a także odwodnienie,
  • wybudowanie ok. 400 m chodnika dla pieszych oraz zjazdów na przylegające posesje,
  • montaż oświetlenia ulicznego.