Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W CZŁOPIE PODCZAS STANU EPIDEMII

5 czerwca 2020
 1. Na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej podczas realizowanych zajęć sportowych mogą przebywać w tym samym czasie, z wyłączeniem obsługi, maksymalnie 24 osoby
  i 2 trenerów
  .
 2. Weryfikowana jest liczba osób korzystających z obiektu lub sprzętu.
 3. Na terenie obiektu mogą przybywać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia oraz grupy zorganizowane będące pod opieką instruktora, posiadające wcześniejszą rezerwację.
  1. Uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych osób niepełnoletnich wymaga złożenia u instruktora oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział dziecka w zajęciach.
 4. Zabrania się przebywania na terenie obiektu innych osób nie uczestniczących w zajęciach.
 5. Na zajęcia należy przyjść maksymalnie 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć, a po ich skończeniu należy bezzwłocznie opuścić obiekt.
 6. Szatnie oraz węzeł sanitarny wyłączone są z użytkowania (poza toaletą).
 7. Przed wejściem na Halę konieczna jest dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego
  z dostępnych w obiekcie środków do dezynfekcji.
 8. Zalecane jest korzystanie z własnego sprzętu treningowego (piłki, maty do ćwiczeń itp.)
 9. W celu ograniczenia kontaktu z innymi osobami wprowadzone są 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z obiektu.
 10. Zalecane jest zachowanie dystansu społecznego.
 11. Zasady obowiązują do odwołania.

             Załącznik: Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Jerzy Bekker