Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Fundusz dróg samorządowych

20 grudnia 2019

Fundusz dróg samorządowych

Fundusz dróg samorządowych

   Województwo Zachodniopomorskie pozytywnie rozpatrzyło złożony w kwietniu br. wniosek o przyznanie finansowej pomocy dla zadania  pn. „Budowa ul. Brzozowej w Człopie” i na początku października Gmina Człopa podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 357 tys. zł. 

 

   Obecnie ulica Brzozowa to publiczna droga gminna (jeszcze) o nawierzchni gruntowej. Droga oprócz dojazdu do mieszkań, stanowi sieć komunikacyjną do Przedszkola Publicznego „Leśna Kraina” w Człopie. Sama ulica w chwili obecnej nie ma ściśle wyznaczonego przebiegu. Celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu uczestników ruchu, oraz estetyki miejscowości. W ramach prac, oprócz budowy samej ulicy,  zostaną wykonane  następujące roboty: budowa chodników dla pieszych, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa zjazdów/dojazdów na posesje, odwodnienie w przyległy teren pasa drogowego oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne.

   W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie droga z kostki brukowej betonowej o łącznej długości ok. 270,00 m. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają do połowy 2020 r.