Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

SOŁECTWO PRZELEWICE

26 lutego 2019

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

PRZELEWICE

PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM

w dniu 25 lutego 2019r. 

Lp.

Wnioski:

 

Realizacja

Uwagi

1

Remont drogi powiatowej.

 

 Uzupełniono ubytki

2

Budowa świetlicy.

 

 

3

Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej

( przy blokach mieszkalnych i przy działce nr 22 ).

 

 Wykonano

4

Postawienie dodatkowego oświetlenia ( nr 16-22 ).

 

 Realizacja do końca 2020 r.

5

Poprawić funkcjonowanie hydroforni.

 

 

6

Wycięcie krzewów i zarośli na drodze do skrzyżowania Przelewice – Pieczyska.

 

 Wysłano pismo do PZD

7

Usunięcie ubytków w drodze gminnej

 Zrealizowano

w 2020 r.