ARCHIWALNY Portal Miasta i Gminy Człopa.

SOŁECTWO WOŁOWE LASY

21 lutego 2019

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

WOŁOWE LASY

PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM

w dniu 13 lutego 2019r. 

Lp.

Wnioski:

Realizacja

Uwagi

 

1

Dokończenie budowy remizy strażackiej.

 

 

2

Remont drogi Trzebin – Trzcianka.

 

 Wysłano pismo do PZD

3

Dokończenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej.

 

 Wysłano pismo

4

Utwardzenie drogi gminnej w stronę Bukowa.

 

 

5

Postawienie dodatkowych punktów oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej.

 

 Ujęto w planie oświetleniowym

6

Równanie i utwardzenie drogi  ( od nr 35 do 41 ).

 

 Wykonano

7

Remont placu zabaw.

 

 

8

Zabezpieczenie basenu przeciwpożarowego przy placu zabaw.

 

 

9

Decyzja w sprawie budynku po szkole.

 

 Dokonano wyceny - lipiec 2020

10

Wykonanie ścieżki rowerowej do Trzcianki.

 

 

11

Remont ściany w świetlicy.

 

Wykonano

12

Równanie i utwardzenie drogi do Dzierżążna.

 

 

13

Usunięcie suchych gałęzi z drzew przy drodze na Trzciankę.

 

 Wysłano pismo,

częściowo wycięto gałęzie

14

Dostarczenie materiału na wyrównanie drogi

( nr działki 352 ).

 

 Wykonano

15

Dokonać rozbiórki starego budynku.

Wykonano