Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Lokalny Program Rewitalizacji umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego !

7 maja 2018

Gmina Człopa w styczniu br. zwróciła się z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 o umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 w Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego.

 

Warunkiem umieszczenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji…” w Wykazie była jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji. Uwagi ekspertów naniesiono i poprawiony dokument został przyjęty uchwałą nr XXXII/238/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023. Następnie 16 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o wpisaniu dokumentu do wspomnianego Wykazu.

Dla przypomnienia, głównym celem działań rewitalizacyjnych jest ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych obszaru rewitalizacji przy jednoczesnym uporządkowaniu oraz nadaniu nowych funkcji wybranym przestrzeniom i obiektom na tym obszarze.

Całość prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 r. została dofinansowana w 90% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Zainteresowanych odsyłamy do lektury dokumentu.

Pliki do pobrania