„Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2020

Logo fundusze

Cieszynka

   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie odniósł kolejny sukces w aplikacji o środki unijne. Projekt nosi nazwę „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” i jest to trzeci projekt, który będzie realizowany prze tą jednostkę w nadchodzących latach.

Placówka wsparcia dziennego Cieszynka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 19.00. Prace nad projektem rusza w styczniu i rozpoczną się adaptacja pomieszczeń w niewykorzystanej do tej pory części budynku MGOPS.  Po zakończeniu remontu i zakupie niezbędnego wyposażenia  placówka rozpocznie swoją działalność.

Jej podopiecznymi będzie 30 dzieci, które będą brały udział w zajęciach dostosowanych do ich potrzeb m.in. z języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych i naukowo-technicznych, zajęć sportowych, logopedycznych czy socjoterapii. Ponadto uczestnicy otrzymają pomoc w odrabianiu lekcji, nauce szkolnej oraz wezmą udział w wyjazdach edukacyjno-kulturalmych. W projekcie wsparciem oprócz dzieci zostaną objęci również ich rodzice, dla których zostaną przygotowane specjalne szkolenia mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich czy poprawę relacji rodzic – dziecko.

Celem zadania jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie dzieci i  ich rodziców z terenu gminy Człopa.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu to 1 688 404,80 zł z czego 1 505 004,80 zł to środki unijne.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie  „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”

    „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”

  • Powiększ zdjęcie  „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”

    „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”