Poszukiwacze Zagninionych Inicjatyw - kolejny etap

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2021

PZI Straż

   Dobiegł końca kolejny etap prac zrealizowanych w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

   Tym razem dzięki projektowi Ochotnicza Straż Pożarna w Człopie może pochwalić się wyremontowaną salą w remizie oraz dwiema bramami wjazdowymi. Szczegółowy zakres prac obejmował przygotowanie terenu, wykonanie wylewki betonowej, wyłożenie wykładziny PCV metodą na gorąco, malowanie pomieszczenia farbę emulsyjną oraz wymiana 2 bram wjazdowych dla pojazdów ratunkowych o wymiarach 340 cm x 363 cm. Wspólne starania druhów z OSP Człopa oraz Firmy Usługowo – Handlowej Pana Marcina Nieradki pokazują jak „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” pozytywnie wpływają na poprawę jakości funkcjonowania straży, a zarazem bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

 

   W ramach przypomnienia. Projekt „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” jest efektem podpisania pod koniec stycznia 2019 roku przez Gminę Człopa porozumienia z koszalińską „Fundacją Nauka dla Środowiska”. Do tej pory dzięki projektowi przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń w byłej szkole w Mielęcinie, gdzie powstała „Kuchnia z klasą”, a na terenie miasta Człopa pojawiły się ławeczki i donice dekoracyjne. Jednak to nie koniec realizowanych przedsięwzięć! Już niebawem zobaczymy kolejne zaginione inicjatywy!

 

   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Logo

Foto: UMiG, OSP Człopa

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Poszukiwacze

  Poszukiwacze

 • Powiększ zdjęcie Poszukiwacze

  Poszukiwacze

 • Powiększ zdjęcie Poszukiwacze

  Poszukiwacze

 • Powiększ zdjęcie Poszukiwacze

  Poszukiwacze

 • Powiększ zdjęcie Poszukiwacze

  Poszukiwacze

 • Powiększ zdjęcie