Zdalna Szkoła Plus w Gminie Człopie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2020

Logo

Zdalna szkola plus

   "Zdalna Szkoła +” to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym gminy mogły uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Gmina Człopa przystąpiła do wspominanego na wstępie  konkursu grantowego pod koniec czerwca br. Po złożeniu wniosku pn. „Komputer dla ucznia Plus” oraz podpisaniu umowy otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 55 000,00 zł.

W ramach otrzymanego grantu w październiku zakupiono 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, pakietem Office oraz słuchawkami, które zostały przekazane Szkole Podstawowej w Człopie. Zgodnie z założeniami programu przekazany sprzęt placówka „użyczy” m.in. dzieciom z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom na potrzeby udziału i prowadzenia zdalnych lekcji.

Po zakończeniu pandemii zakupione w ramach programu "Zdalna szkoła+" laptopy wrócą do szkoły i będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć lekcyjnych przez nauczycieli placówki. Tym samym jakość wyposażenia i jego dostępność w Szkole Podstawowej w Człopie ulegnie poprawie.

Program „Zdalna Szkoła+” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zdlana Szkoła Plus

    Zdlana Szkoła Plus

  • Powiększ zdjęcie Zdlana Szkoła Plus

    Zdlana Szkoła Plus