Kuchnia z Klasą

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2020

Kuchnia z Klasą

   W dniu 18 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie „Kuchni z Klasą” w Mielęcinie realizowanej w ramach projektu Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw.

   Pierwsze działania rozpoczęły się już w lutym tego roku i trwały aż do teraz. Efekt końcowy dowodzi, ile pracy, wysiłku i czasu mieszkańcy włożyli w to przedsięwzięcie. Zostały zbite i położone nowe tynki, instalacje elektryczne i kanalizacyjne, sufity podwieszane, glazura i terakota. Dopełnieniem całości są nowe meble i dodatki w najmodniejszych trendach. Warto dodać, że wszelkie prace remontowe i wykończeniowe zostały wykonane w ramach wolontariatu przez niektórych mieszkańców Mielęcina. Na otwarcie przybyli Burmistrz Jerzy Bekker, Zastępca Burmistrza Joanna Jastrzębowska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej Regina Cieślak, Dyrektor Domu Kultury Jolanta Drabińska, osoby mające swój wkład w realizację projektu oraz mieszkańcy sołectwa. Liderkami zadania były Radna Rady Miejskiej Lucyna Witkowska oraz Jolanta Ignasiak. – To nowe miejsce stworzyło warunki do pracy przy przygotowywaniu różnych imprez dla mieszkańców i dla Koła Gospodyń Wiejskich. Nie musimy już biegać, szukać, tak jak to było do tej pory. Wszystko jest takie czyste, eleganckie. Wszystko ma teraz swoje miejsce. Mamy taką nadzieję, że mieszkańcy, którzy do tej pory uważali, że nie mamy warunków, żeby organizować spotkania rodzinne, w końcu się przekonają, że nie musimy już wyjeżdżać i szukać restauracji. Mamy również taką nadzieję, że obecne i przyszłe gospodynie wiejskie będą zachęcone, aby przyjść i korzystać z tego obiektu – mówi Lucyna Witkowska.

   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

<Foto: Rewitalizacja Społeczna>

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą

 • Powiększ zdjęcie Kuchnia z Klasą

  Kuchnia z Klasą