Zdalna Szkoła w Gminie Człopia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2020

zdalna szkoła logo

Zdalna szkoła

   Do Urzędu Miasta i Gminy Człopa pod koniec maja w związku z realizacją zadania pn. „Komputer dla ucznia” dotarła partia 23 laptopów, zakupionych w ramach projektu grantowego Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

   Sprzęt już wkrótce będzie przekazywany uczniom Szkoły Podstawowej w Człopie, potrzebującym go do nauki.

   W odpowiedzi na prowadzone zdalnie lekcje w całym kraju ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt ten umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014. Łącznie na ten cel przeznaczono 186 milionów złotych, w tym dla Gminy Człopa konkretnie kwotę 60 000,00 zł.

   Laptopy posiadają oprogramowanie, pakiet Office oraz dołączone słuchawki. Za ich dostawę odpowiadała firma KOMBIT PLUS z Poznania. Gmina Człopa zadbała również o ubezpieczenie zakupionego sprzętu.

   Komputery najpierw zostaną przekazane Szkole Podstawowej w Człopie, która już ogłosiła nabór uczniów potrzebujących wsparcia technicznego do nauki zdalnej. Laptopy trafią do dzieci na podstawie umowy użyczenia i protokołu. Zarówno podopieczni placówki jak i ich rodzice muszą mieć świadomość, że dostają sprzęt za darmo, mogą z niego korzystać w celu nauki, ale też musza o niego dbać, aby komputer wrócił w stanie nadającym się do dalszego użytkowania. Po ustaniu okresu nauki zdalnej  laptopy trafią do pracowni informatycznej w szkole lub będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć lekcyjnych przez nauczycieli placówki.

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła