Komunikat Starosty Wałeckiego - nieodpłatna pomoc prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2020

   Komunikat Starosty Wałeckiego w sprawie tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu wałeckiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Działając na podstawie komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r., wydanego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w którym poinformowano o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294):

informuję, iż

  • od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania zawieszam udzielanie osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu wałeckiego;
  • w ww. terminie, nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie będą udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, po spełnieniu prze te osoby warunków, o których mowa poniżej.

 

   Osoba uprawniona chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnych porad obywatelskich przez telefon winna:

 

  • w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, pod numer telefonu 67 250 84 29, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30
  • a następnie przesłać na niżej wymieniony adres: zk@powiatwalecki.pl w formie skanu lub zdjęcia, podpisane oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, których wzory zamieszczamy poniżej. W tytule wiadomości należy zapisać „udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej” lub „świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

   Porady będą udzielane w godzinach dyżurów Punktów na terenie powiatu wałeckiego.

   Jednocześnie informuję, iż wszelkich informacji związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wałczu, pod wyżej podanym numerem telefonu.

Klauzula informacyjna

Wzór oświadczenia

 

Starosta Wałecki

Bogdan Wankiewicz