Informacje ze Szkoły Podstawowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 grudnia 2019

Koncert świąteczny

*** Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy… ***

   19 grudnia 2019r. odbyło się V świąteczne przedstawienie przygotowane przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Człopie.

   Tegoroczne spotkanie miało formę jasełek pt. „Polska stajenka”. Pomysłodawczynią i koordynatorką  przedsięwzięcia była p. A. Gieczewska. Reżyserią zajęły się panie A. Witulska i M. Janik, scenografię wykonała p.A. Buczkowska, a uczniów do występów przygotowali wychowawcy. W organizację włączyła się również Rada Rodziców SP w Człopie. Nad bezpieczeństwem zebranych czuwali strażacy z OSP Człopa. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor W.Sieczka  i p.wicedyrektor A. Witulska, które powitały zaproszonych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Człopa p.J.Bekkera, Zastępcę Burmistrza MiG Człopa  p. J. Jastrzębowską, Przewodniczącego Rady MiG Człopa p.Z. Tymeckiego, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej p. R. Cieślak, Skarbnika MiG Człopa p. Z.Wach, Prezydium Rady Rodziców z przewodniczącą p.I.Głodowską, inspektora ds. oświaty p.A. Grzech,  dyrektorów jednostek samorządowych oraz uczniów i ich rodziny. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje zdolności aktorskie, recytatorskie i wokalne, prezentując historię Bożego Narodzenia i podkreślając jej w rolę w naszej kulturze. Przedstawienie stało się ucztą dla duszy wszystkich zebranych… Klimat świąt podkreśliła niezwykła scenografia i gra świateł…

*** Odznaka SKO ***

Odznaka SKO

W ramach działalności SKO w Szkole Podstawowej w Człopie w dniach od 18.11.2019 r. do 25.11.2019 r., uczniowie klas drugich i trzecich mogli wziąć udział w konkursie plastyczno – technicznym pod tytułem „Odznaka SKO”.  Zadaniem dzieci było zaprojektować i wykonać odznakę, na której musiał pojawić się symbol SKO.  Technika prac była dowolna, a pod ocenę brana była przede wszystkim pomysłowość, staranność  
i samodzielność wykonania  odznaki. Spośród  23 zgłoszonych prac, komisja, w skład której weszli nauczyciele naszej szkoły wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - Jakub Barański III a

II miejsce – Martyna Hyra II a

III miejsce - Szymon Witczak III b

Wyróżnienia: Kacper Strzelecki II b, Lena Dubik II a, Kacper Kaczmarek III b. Organizatorką konkursu była p. Marta Janik- szkolny opiekun SKO. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na najbliższym apelu.

Info: A. Witulska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny

 • Powiększ zdjęcie Koncert świąteczny

  Koncert świąteczny