Grant sołecki dla Jaglic!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2019

Grant Jaglice

   W tym roku w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego GRANTY SOŁECKIE 2019, pomoc finansową w kwocie 10 000,00 zł otrzymało Sołectwo Jaglice.

   Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły w tej edycji 542 wnioski, z których wyłonionych zostało 180 zwycięskich sołectw. Oznacza to, że o jeden grant walczyły 3 sołectwa. Gminę Człopa reprezentowały: Załom, Trzebin, Drzonowo, Jaglice, Dzwonowo i Wołowe Lasy. Pomysły były różne: utworzenie siłowni zewnętrznej, budowa/doposażenie placu zabaw czy budowa wiaty rekreacyjnej.

   Zwycięskie Jaglice zrealizowały projekt pn. „Poćwiczmy razem – siłowania pod chmurką w  Jaglicach ”, w ramach którego na placu rekreacyjnym we wsi zamontowano 4 urządzenia siłowe: wyciskanie siedząc, steper, orbitrek i wiosło. Siłownia Pod chmurką została usytuowana obok placu zabaw dla dzieci. Nowopowstały teren stworzył warunki do bezpiecznego i przyjemnego spędzania wolnego czasu przez lokalną społeczność, wpłynie pozytywnie na integrację dzieci i rodziców, zapewni pomysł na aktywne spędzanie wolnego czasu wszystkim mieszkańcom wsi Jaglice.

   Laureatowi – Sołectwu Jaglice gratulujemy zwycięskiego projektu. Wszystkim Sołectwom, które przystąpiły do konkursu – dziękujemy. Przygotowanie wniosków nie było łatwe. Drodzy Sołtysi - jak zwykle nie zawiedliście.