Modernizacja sieci wodociągowej w Człopie!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

Wodociag_logo

Wodociąg

   Po wielu miesiącach starań w maju udało się podpisać umowę o dofinansowanie zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Człopa – etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem”. Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych  i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

   Operacja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i polega na rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Piaskowej w Człopie oraz budowie sieci wodociągowej na odcinku Człopa – Trzebin – Drzonowo.  Celem prac projektowych jest zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzania w wodę.

   Pierwszym etapem prac jest uzyskanie niezbędnych dokumentów i opracowanie na ich podstawie dokumentacji projektowej, a następnie złożenie całości dokumentów w Starostwie Powiatowym w Wałczu z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Proces ten, ze względu na wydłużenie czasu podejmowania poszczególnych decyzji przez instytucje zewnętrzne również zaangażowane w tworzenie dokumentacji projektowej, jeszcze się nie zakończył. Kolejnym etapem, który mamy nadzieję ruszy już niebawem, będą główne prace budowlane przy stacji uzdatniania wody i wodociągu.

   Realizację projektu planowano zakończyć w czerwcu 2020 r. Obecnie staramy się uzyskać zgodę instytucji udzielającej finansowego wsparcia na przeniesienie tego terminu w czasie o 3 miesiące.