Informacje ze Szkoły Podstawowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2015
witaj_szkolo_logo
*** Nowy rok szkolny rozpoczęty ***

Jeszcze nie tak dawno był 1 września i uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Zaproszeni goście, rodzice, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie na boisku przed szkołą witali go bardzo przejęci. Potem dzieci udały się do klas na pierwsze powakacyjne spotkanie z wychowawcą. Na drugi dzień już lekcje i nowe obowiązki.
 
 
 
 
 
 
 
 
tabliczka_mnozenia_2015

*** Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia ***
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która odbywa się zawsze w ostatni piątek września. W tym roku szkoła podstawowa po raz pierwszy brała w niej udział. Mottem akcji było hasło: "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają". Na przerwach wyznaczone osoby przepytywały uczniów ze znajomości tabliczki. Za bezbłędne odpowiedzi uczestnik otrzymywał tytuł "Mistrza Tabliczki Mnożenia". Przez cały tydzień obowiązywały hasła dnia (przykłady tabliczki), a żeby utrwalić tabliczkę na stopniach schodów pojawiły się przykłady działań mnożenia, a na tablicach gazetki tematyczne.
 
*** Pierwsze spotkania z rodzicami ***

29 i 30 września odbyły się spotkania z rodzicami. Pierwszym punktem były szkolenia dla rodziców- "Motywacja drogą do sukcesu - sposoby zachęcania dzieci" (dla rodziców uczniów klas IV-VI ) oraz "Jak rodzice powinni wspomagać swoje dziecko w nauce" (dla rodziców uczniów klas I-III ). Pogadanki przeprowadzili: pani Małgorzata Bekker -Goska oraz dyrektor PPP w Wałczu - Marek Syrnyk. Potem rodzice udali się na spotkania z wychowawcami, na których zapoznali się z dokumentacją szkoły i klasy, przedmiotowymi zasadami oceniania, formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodzajem zajęć pozalekcyjnych, spotkań z logopedą, itp. Wyłonili spośród siebie Oddziałowe Rady Rodziców.
pasowanie_na_pierwszoklasiste_2015
pasowanie_2015_sp
 
pasowanie_2015_sp
pasowanie_2015_sp
pasowanie_2015_sp
 
pasowanie_2015_sp
 
*** Dzień Edukacji Narodowej ***
 
DEN_2015_sp
13 października wszyscy pracownicy szkoły, emeryci i renciści spotkali się w świetlicy szkolnej. Na spotkaniu obecny był Pan Burmistrz Zdzisław Kmieć, Inspektor d/s Oświaty -Jadwiga Hyra oraz Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Ewa Banaskiewicz. Uroczystość uświetnił występ artystyczny zespołu wokalnego i uczniów klas I-VI przygotowany przez panią Annę Gieczewską i Ewę Mikołajczak. Po części artystycznej głos zabrał P. Burmistrz Z. Kmieć, który w kilku słowach podziękował wszystkim pracownikom oświaty za ich pracę i zaangażowanie. Następnie wyróżnił i przyznał nagrody paniom dyrektorkom: P. I. Roguszewskiej i P. E. Rogala oraz nauczycielce j.polskiego K.Gajewskiej. Swoje nagrody przyznała także p. dyrektor I. Roguszewska. Otrzymali je wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Szczególne słowa uznania Pani Dyrektor skierowała do Pani Anny Gieczewskiej, która była w poprzednim roku szkolnym koordynatorem akcji "Bezpieczna szkoła". W imieniu rodziców podziękowania i kwiaty przekazała przewodnicząca RR P. E. Banaskiewicz.
 
Info: K. Gajewska