Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw w Człopie!!!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2019

Poszukiwacze   Pod koniec stycznia br. Gmina Człopa podpisała porozumienie z koszalińską „Fundacją Nauka dla Środowiska” na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw”.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 22 gminy województwa zachodniopomorskiego, w tym właśnie Nas. Wszystkie zaplanowane działania są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 r. wskazał na naszym terenie 3 obszary zdegradowane: Sołectwo Mielęcin, Sołectwo Wołowe Lasy i tzw. Człopę – Centrum w skład której wchodzą ulice: Brzozowa, Młyńska, Moniuszki,  Paderewskiego, Pl. Zwycięstwa, Południowa, Rynkowa, Strzelecka oraz Witosa. Projekt, do którego przystąpiliśmy, skupia się właśnie na poprawie krajobrazu oraz aktywizacji mieszkańców tych właśnie obszarów.

Pierwszym zadaniem do wykonania było wyłonienie ze wskazanych terenów Poszukiwaczy Zaginionych Inicjatyw - czyli 3 grup inicjatywnych składających się łącznie z ok. 40 osób oraz 6 liderów – osób odpowiadających za realizację zadań w grupach. Gminie Człopa z pomocą opiekuna projektu Pani Anny Dzidy udało się zaangażować do pracy m.in. Sołtys Wołowych Lasów Panią Małgorzatę Magdzińską, Radną Rady Miejskiej w Człopie Panią Lucynę Witkowską oraz nauczycielkę wychowania wczesnoszkolnego Panią Grażynę Bekker. Wkrótce grupy te podejmą wspólną pracę w celu znalezienia i realizacji łącznie 6 pomysłów na małe przedsięwzięcia (o wartości ok. 18 000,00 zł każde) do realizacji na swoim obszarze. Będą mogły to być modernizacje placów zabaw, zakup obiektów małej architektury, drobne remonty i doposażenie świetlicy wiejskiej czy poprawa estetyki terenów zielonych.

Organizacja i przygotowanie wspomnianych inicjatyw lokalnych, wspólne spotkania i narady, opracowanie niezbędnych dokumentów i realizacja pomysłów – jednym słowem zaangażowanie Poszukiwaczy Zaginionych Inicjatyw w cały proces wpłynie pozytywnie zarówno na nich, ale też i na pozostałych mieszkańców Miasta i Gminy Człopa oraz na sam krajobraz i estetykę Miasta i Gminy Człopa. Wykonane przez lokalną społeczność inicjatywy będą służyć integracji oraz poprawie jakości życia. Projekt zostanie zrealizowany w ciągu najbliższych dwóch lat.

Projekt Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw to bardzo dobra okazja, by zmienić na lepsze nasze otoczenie według własnego pomysłu. Tutaj każdy może mieć wpływ na wygląd swojej najbliższej okolicy. A więc do dzieła! Czekamy na Wasze inicjatywy. Zgłoś się do nas z własnym pomysłem! Wszelkich informacji o projekcie udziela Urząd Miasta i Gminy Człopa oraz opiekun projektu.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Poszykiwacze Zaginiomych Inicjatyw

  Poszykiwacze Zaginiomych Inicjatyw

 • Powiększ zdjęcie Poszykiwacze Zaginiomych Inicjatyw

  Poszykiwacze Zaginiomych Inicjatyw

 • Powiększ zdjęcie Poszykiwacze Zaginiomych Inicjatyw

  Poszykiwacze Zaginiomych Inicjatyw