SOŁECTWO MIELĘCIN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2019

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

MIELĘCIN

PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM

w dniu 4 marca 2019r. 

Lp.

Wnioski:

 

Realizacja

Uwagi

1

Wycięcie drzew na cmentarzu.

 

 Wykonano - grudzień 2019r.

2

Poprawienie stanu technicznego drogi powiatowej.

 

 Wysłano pismo.

3

Rozbudowa chodnika w Mielęcinie.

 

 Wysłano pismo.

4

Przejście dla pieszych przy przystanku.

 

 Wysłano pismo.

5

Postawienie dodatkowych punktów świetlnych ( ul. Szkolna 11 ).

 

 Ujęto w planie oświetleniowym.

6

Odwodnienie drogi ( ul. Szkolna 17 ).

 

 

7

Wycięcie świerku na ul. Szkolnej.

 

 Otrzymaliśmy zgodę Starosty - wycinka w ramach Sołectwa.

Wykonano przez Sołectwo.

8

Wycięcie suchych drzew przy drodze powiatowej.

 

 Wysłano pismo.

9

Zlokalizować ujęcie wody na cmentarzu przy ogrodzeniu.

 

 

10

Dokonać rozbiórki budynku gminnego ( bardzo zły stan ).

 

 Wykonano

11

Brak komunikacji z Człopą.

 

 

12

Budowa świetlicy wiejskiej.

 

 

13

Problemy z przyjęciem do lekarza.

 

 

14

Doprowadzić energię do miejsca organizacji festynów wiejskich.

 

 Podpisano umowę przyłączeniową 2 maja 2019 r.

Zrealizowano

15

Dokonać wymiany znaków drogowych z uwagi na ich stan

( nieczytelne, zniszczone ).

 Wysłano pismo.

16

Postawić element organizacji ruchu drogowego tzw. lustro,  przy Kościele.

 Wysłano pismo.

Zlecono zaprojektowanie stałej organizacji ruchu.

17

Postawienie punktu oświetleniowego w Trzcinnie ( przy placu zabaw )

Wykonano 04/2020