SOŁECTWO JAGLICE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2019

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

JAGLICE

PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM

w dniu 1 marca 2019r. 

Lp.

Wnioski:

 

Realizacja

Uwagi

1

Remont drogi powiatowej.

 

 Wysłano pismo.

2

Wykonanie chodnika wzdłuż drogi.

 

 Wysłano pismo.

3

Doprowadzenie światłowodu.

 

 Wysłano pismo do ASTANET.

4

Poprawienie jakości wody.

 

 

5

Zakup terenu w sąsiedztwie świetlicy.

 

 W trakcie realizacji

6

Doposażenie placu zabaw.

 

 

7

Problemy z przyjęciem do lekarza.

 

 

8

Brak przystanku autobusowego.

 

 Zlecono dowiezienie przystanku.

Postawiono przystanek.

9

Doprowadzenie prądu do boiska.

 

 Wysłano wniosek do Enea.

Umowa zawarta dn. 20 maja 2019 r.

Zrealizowano

10

Problemy z wywozem śmieci

(zwiększyć częstotliwość lub dostarczyć większe pojemniki ).

 

 

11

Remont drogi i mostu ( Bukowo – Wołowe Lasy ).

 

 Wysłano pismo do Nadleśnictwa.