SOŁECTWO DRZONOWO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2019

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

DRZONOWO

PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM

w dniu 27 lutego 2019r. 

Lp.

Wnioski:

 

Realizacja

Uwagi

1

Remont drogi powiatowej.

 

 Wysłano pismo do PZD.

2

Brak przystanku autobusowego.

 

 Wniosek wycofany przez Sołectwo.

3

Zła jakość wody.

 

 

4

Zrobienie chodnika przez wieś.

 

 Wysłano pismo do PZD.

5

Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej.

 

 Wykonano.

6

Kursy busa w wakacje.

 

 

7

Problemy z przyjęciem do lekarza rodzinnego.

 

 

8

Przejęcie terenu od Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

 Wysłano pismo, odpowiedź wpłynęła 28.05.2019 o treści: Ze względu na niezgodność przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na chwilę obecną nie ma możliwości nieodpłatnego przekazania.

9

Dokończenie remontu świetlicy w Drzonowie Wałeckim.

 

Termin realizacji do 19.03.2021 r.