Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2015

umowa_azbest_2015

Miasto i Gmina Człopa reprezentowana przez Burmistrza Zdzisława Kmieć oraz Skarbnika Zofię Wach podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie reprezentowanym przez Dyrektora ds. Środków Krajowych Sebastiana Kaczmarka umowę dotacji na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa”.


Akcja polega na unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych z wybranych nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Człopa. W chwili obecnej około 62 ton azbestu odbierane jest z 18 gospodarstw domowych, które zwróciły się o pomoc gminy w utylizacji płyt eternitowych. Za wykonanie usługi odpowiada firma ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza. Wszystkie koszty związane z zadaniem ponosi Gmina Człopa, zostaną one w całości zwrócone na podstawie powyższej umowy.
Akcja usuwania azbestu jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem organizowanym na terenie Gminy Człopa. Kolejne tego typu zadania przewidziane są do corocznej realizacji w zależności od możliwości dofinansowania przez WFOŚiGW oraz liczby złożonych wniosków o pomoc przez mieszkańców gminy.
- Jestem niezmiernie szczęśliwy że dzięki podpisaniu umowy znaczna ilość niebezpiecznego i trującego azbestu zostanie zutylizowane z terenu naszej gminy. Jako burmistrz dołożę wszelkich starań, aby do końca tej kadencji możliwe w każdym miejscu i w każdym gospodarstwie naszej gminy azbest został zutylizowany - powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Zdzisław Kmieć

Wszystkich właścicieli nieruchomości zachęcamy do zgłaszania informacji o posiadanych wyrobach azbestowych. Wprowadzenie do bazy azbestowej jest podstawą do ubiegania się o pomoc przy utylizacji eternitu. Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa w pokoju nr 10.