SOŁECTWO DZWONOWO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2019

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

DZWONOWO

PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM

w dniu 21 lutego 2019r. 

Lp.

Wnioski:

 

Realizacja

Uwagi

1

Podział Sołectwa Dzwonowo, na dwa odrębne, Dzwonowo i Dłusko.

 

 

2

Wytyczenie dojścia do jeziora w Dłusku.

 

 Sołectwo wykonało we własnym zakresie.

3

Zrobienie placu zabaw w Dłusku.

 

 Wykonanie dokumentacji i przejęcie terenu

4

Doprowadzenie kanalizacji do Dłuska.

 

 

5

Zrobienie przejścia dla pieszych przy świetlicy.

 

 Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo: brak możliwości ze względów bezpieczeństwa

6

Postawienie lamp przy chodniku na Dłusko.

 

 Ujęto w planie oświetleniowym

7

Remont dachu oraz elewacji świetlicy w Dzwonowie.

 

 Wykonano z funduszu sołeckiego elewację

8

Remont budynku po straży.

 

 

9

Zakup wyposażenia do świetlicy.

 

 Zakupiono z funduszu sołeckiego

10

Uprzątnąć gałęzie w drodze na Dłusko i obcięcie suchych konarów.

 

 

 Wykonano