SOŁECTWO BUKOWO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2019

WNIOSKI I POSTULATY MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

BUKOWO

PRZEDSTAWIONE NA ZEBRANIU SOŁECKIM

w dniu 15 lutego 2019r. 

Lp.

Wnioski:

 

Realizacja

Uwagi

1

Remont świetlicy w Bukowie.

 

 

2

Remont drogi i mostu – dojazd do Wołowych Lasów.

 

 

3

Przejecie gruntu w Czaplicach od Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

w Szczecinie.

 

Na nasze pismo otrzymaliśmy odpowiedź 28.05.2019r.

Ze względu na niezgodnosć przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na chwilę obecną nie ma możliwości ich nieodpłatnego przekazania.

4

Wykonanie oświetlenia przy przystanku w Czaplicach ( przy drodze gminnej ).

 

 Ujęto w planie oświetleniowym

5

Położenie tzw. nitki wodociągowej do Podgórza.

 

 

6

Dalszy remont drogi do Podgórza.

 

 Wykonano

7

Budowa świetlicy w Czaplicach.

 

 

8

Ścięcie drzewa ( dębu ) w Bukowie.

 

Wycięto drzewo

9

Utwardzenie drogi przy pałacu w Krąpielu.

 

 Teren prywatny

10

Utwardzenie drogi przy skrzynkach pocztowych w Czaplicach.

 

 

11

Wycięcie krzewów wzdłuż drogi gminnej w Czaplicach.

 

 Wykonano wycinkę krzewów i uporządkowano teren

12

Wycięcie gałęzi drzew, które powodują zwarcie instalacji energetycznej.

 

 

13

Wykonanie oświetlenia wjazdu do Krąpiela.

 

 

14

Odtworzyć rów odbierający wodę przy drodze na Nałęcze.

 

 

15

Wycięcie kasztanowców w Krąpielu.

 

 Wysłano wniosek o zezwolenie

Odpowiedź negatywna

16

Brak transportu i prośba o zmiany godzin kursów autobusów szkolnych ( corocznie ).

 

 

17

Postawienie lampy przy drodze ( Bukowo 18 ).

 

Ujęto w planie oświetleniowym