Strażacy docenieni po raz kolejny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2018

Ochotnicze Straże Pożarne to bardzo istotny element budowania bezpieczeństwa w lokalnej Polsce. 10 października 2018 roku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy Człopa. Zakup sprzętu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Uroczystość przekazania niezbędnego wyposażenia ratunkowego jednostkom OSP była ceremonią uhonorowania strażaków za wkład wniesiony na rzecz ochrony przeciwpożarowej i za nieustanne dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Człopa. Burmistrz przekazał w użyczenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Człopy, Wołowych Lasów oraz Mielęcina sprzęt ratowniczy oraz hydrauliczny o wartości ok. 75 500,00 zł.

Jednostka OSP w Wołowych Lasach jako jedna z niewielu jednostek na terenie województwa Zachodniopomorskiego w ramach dofinansowania dostała 50 000,00 zł na zakup sprzętu hydraulicznego. Pozostałe środki rozdysponowano pomiędzy OSP Człopa i OSP Mielęcin. Większość tej kwoty stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, pozostała część to wkład własny Gminy.

Zakupiono następujący sprzęt ratowniczy:

Dla Jednostki OSP w Człopie :Defibrylator (AED),piła ratownicza do szyb klejonych, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy, detektor wielogazowy, latarka akumulatorowa, parawan osłaniający miejsca wypadku i ofiary wypadku, mata wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi.

OSP w Mielęcinie: Torba PSP R1,przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji.

OSP w Wołowych Lasach: Defibrylator AED, detektor jednogazowy oraz parawan do osłony miejsca wypadku i ofiar wypadku. Ponadto, w ramach dodatkowej puli strażacy z Wołowych Lasów otrzymali zestaw hydrauliczny składający się z : agregatu zasilającego narzędzia hydrauliczne, zestawu węży hydraulicznych 2 x 10 m, nożyc do cięcia, rozpieracza ramieniowego ,Cylindra rozpierającego, Plandeki wielofunkcyjnej do rozłożenia narzędzi
i zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy,

Podsumowując spotkanie Burmistrz Zdzisław Kmieć powiedział : „W Polsce jest wciąż bardzo dużo wypadków drogowych i dlatego jednostki OSP muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt, który w kilka minut po wypadku będzie mógł ratować zdrowie i życie. I właśnie taki ekwipunek dzisiaj trafia do Naszych jednostek z czego jestem niezmiernie zadowolony.”

 

logo ms

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie